Sortiment služieb Vytlačiť E-mail
 1. Zabezpečenie prekládky železničných zásielok medzi vagónmi rôzneho rozchodu

 2. Zmena prepravného režimu - nový podaj železničných zásielok na nákladné listy SMGS/CIM podľa inštrukcií zákazníka

 3. Neutralizácia sprievodných obchodných dokumentov podľa inštrukcií zákazníka

 4. Skladovanie zásielok v krytom colnom/komerčnom sklade i na vonkajších plochách

 5. Doplnkové skladové služby: 

  • vzorkovanie tovaru

  • triedenie zásielok

  • kompletácia zásielok

  • reexpedičné prípadne redistribučné služby

  • iné manipulačné služby podľa požiadaviek zákazníka

 
Copyright 2005 A. S. Trade, s.r.o. All rights reserved.
WebDesign by GENIES, s.r.o..