O nás Vytlačiť E-mail

A.S. TRADE, spol. s r.o. - Špecialista na poskytovanie služieb logistickej podpory exportných a importných operácií s krajinami Spoločenstva nezávislých štátov

Spoločnosť s ručením obmedzeným A.S. TRADE, bola založená v roku 1993. Je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 4885/V.

Spoločnosť sa od roku 1994 sa špecializuje na poskytovanie služieb podporujúcich hladký priebeh realizácie importných a exportných operácií medzi obchodnými partnermi z krajín EÚ a zo Spoločenstva nezávislých štátov, hlavne z Ukrajiny, Ruskej federácie a krajín strednej Ázie. Jedná sa hlavne o plnenie úloh súvisiacich so zmenou železničného rozchodu (prekládka tovarov z/na vagóny rôzneho rozchodu), zmenou zmluvného režimu v medzinárodnej železničnej preprave (CIM/SMGS), neutralizáciou obchodných dokumentov, skladovanie zásielok v colnom resp. komerčnom sklade a rôzne doplnkové služby ako: kontrolné váženie, triedenie, vzorkovanie, delenie, kompletácia a pod.

Centrála spoločnosti a centrálny sklad sa nachádzajú v obslužnom pásme hraničného prechodu medzi Slovenskom a Ukrajinou, pri Čiernej nad Tisou/Čop, v obci Pribeník. Centrálny skladový areál v Pribeníku môže ponúknuť skladovanie v čistom, z hľadiska vlhkosti stabilnom, prostredí modernej skladovej haly o ploche 5.400 m2.

Príjem a expedícia zásielok je možná prostredníctvom vlastnej železničnej vlečky normálneho rozchodu a tiež kamiónmi. Odborne vyškolený personál skladu má skúsenosti s manipuláciou so zásielkami vysokej jednotkovej ceny ako sú farebné kovy, bavlna, kaučuk, pneunatiky, náhradné diely pre automobily ap.

Kancelárie spoločnosti sú v Bratislave a v Haniske pri Košiciach (vyústenie širokorozchodnej železničnej trate vedúcej od hraničného prechodu Slovensko/Ukrajina - Užhorod/Maťovce).


 
Copyright 2005 A. S. Trade, s.r.o. All rights reserved.
WebDesign by GENIES, s.r.o..